Nytt fra NLR Veksthusrådgivning #3 2017
Dette nyhetsbrevet er et tilbud til alle veksthusmedlemmer i NLR Viken. Alle artiklene i denne mailen linker til vår nettside, hvor du også finner tidligere utsendte artikler, pluss annet aktuelt fagstoff: www.veksthus.no

Kompakt 5C godkjent i Danmark

Det vekstregulerende middelet Kompakt 5C har fått fornyet godkjenning i Danmark. Det inneholder 46 % klormekvatklorid, samme mengde klormekvatklorid som Cycocel Extra. Middelet er godkjent etter ny platevernforskrift, forordning 1107/2009.

Prosjekt innen IPV i vekshuskulturer

NLR Viken har fått tilslag på sin søknad om støtte til prosjektet:  "Informasjon, utvikling og utprøving av tiltak innen integrert plantevern i veksthuskulturer"

Prosjekt innen kompostering av veksthusavfall

NLR Viken har fått tilslag på sin søknad til Landbruksdirektoratet om støtte til prosjektet: "Økt kunnskap til veksthusprodusenter om kompostering av organisk avfall".

Nytt om økologisk regelverk

På slutten av mars måned er det kommet er par nyheter innen økologi. Læs her om ændringer i regelverk og i sertifisering hos Debio

Ny rovmidd mot trips og mellus

Det er nå godkjent en ny rovmidd i Norge. Den heter Amblyseius montdorensis og navnet på produktet er Monty-line. Monty-line selges både i små poser og i større flasker.
 

Dato

Hva

20. april

Gartnerivandring hos Riis gartneri, Kjeller. kl 9.45.
Arr. NLR Viken og Østfold og Akershus gartnerlag
Se invitasjonen.

Vi hjelper deg!

Et samlet rådgiverkorps bestående av norske veksthusrådgivere står bak dette nyhetsbrevet. Vi er ansatt i NLR Viken, og samarbeider tett til beste for medlemmene. Som medlem kan du kontakte den av oss du har mest bruk for!

Dette nyhetsbrevet er sendt til gunnar.larsen@nlr.no  |  Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra oss, meld deg av her  |  Utgiver: NLR Veksthusrådgivning, Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke | Red: L.Knudtzon, mobil: 930 43 950 | © 2017 Norsk Landbruksrådgiving Viken