Nytt fra NLR Veksthusrådgivning #2 2021
Dette nyhetsbrevet er et tilbud til alle veksthusmedlemmer i NLR Viken. Alle artiklene i denne mailen linker til vår nettside, hvor du også finner tidligere utsendte artikler, pluss annet aktuelt fagstoff: www.veksthus.nlr.no

Mainspring – nytt skadedyrmiddel

Mainspring er et nytt plantevernmiddel som er godkjent mot trips, sommerfugllarver og minerflue i prydplanter i veksthus. Middelet er merket som «Spesialpreparat for veksthus».

Kampen mot bladlus i utplantingsplanter

Utplantingsplanter er utsatt for angrep av bladlus. Det er stadig færre kjemiske plantevernmidler mot bladlus og da blir det viktig å bruke integrert plantevern.

Integrert plantevern mot skadedyr i utplantingsplanter, 13/1, 2021

Utplantingsplanter er utsatt for angrep av trips og bladlus. Med gode rutiner for forebyggende utsett av nyttedyr og sprøyting ved behov, har vi erfart at integrert plantevern (IPV) fungerer bra.

Årets trendfarger 2021

Årets trendfarger 2021 er grå og skinnende gul (illuminating). Trendsetteren Pantone har valgt grå og gul som årets trendfarger, og også for blomsternæringen er det viktig å følge trendene. 

Næringsopptak ved lav pH i sommerblomster

De fleste sommerblomster liker en moderat pH i dyrkingsmediet, gjerne en pH rundt 5,5. Blir pH for høy, blir det lett klorose i bladene etter noen uker. Men, noen planteslag vil lett få skade dersom pH er for lav. Dette er ofte tilfelle den første tiden etter at plantene pottes inn.

Webinar om substratdyrking av jordbær

Oppstartskurs for de som vurderer jordbærdyrking i substrat. Tirsdag 9. mars kl.12.00-14.30 på Teams

Vi hjelper deg!

Et samlet rådgiverkorps bestående av norske veksthusrådgivere står bak dette nyhetsbrevet. Vi er ansatt i NLR Viken, og samarbeider tett til beste for medlemmene. Som medlem kan du kontakte den av oss du har mest bruk for!

Dette nyhetsbrevet er sendt til astrid.sigaard.andersen@nlr.no  |  Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra oss, meld deg av her  |  Utgiver: NLR Veksthusrådgivning, Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke | Red: L.Knudtzon, mobil: 930 43 950 | © 2017 Norsk Landbruksrådgiving Viken