Nytt om økologisk grovfôrdyrking

Økologisk grovfôrnytt nr. 1-2020

Felles nyhetsbrev til økologiske grovfôrprodusenter 

Du leser nå første utgave av et nasjonalt nyhetsbrev for økologiske grovfôrprodusenter og andre interesserte. Vi har et mål om å sende ut nyhetsbrev jevnlig, for påfyll av kunnskap om økologisk grovfôrproduksjon. Vi forsøker å lage nyhetsbreva slik at de inneholder aktuelt stoff uansett hvor i landet du holder til, men alle artiklene vil nok ikke treffe alle til rett tid i det lange landet vårt. Vi håper likevel dere blir fornøyde, og får nytte av dette. Vil du ikke ha dette nyhetsbrevet, se nederst for avmelding. 

Det er den nasjonale økologiske fagressursgruppa for grovfôr som organiserer dette nyhetsbrevet, og den består av: Elin H. Sikkeland (koordinator, NLR Trøndelag), Stein Jørgensen (NLR Innlandet), Ragnhild Renna (NLR Nord-Norge), Julie Wiik (NLR Viken), Maud Grøtta (Landbruk Nordvest), Georg Smedsland (NLR Agder), Lena Abel (NLR Vest, vikar for Thorleif Bakke Haavik), Rune Granås (NLR Innlandet) og Elin Thorbjørnsen (NLR Trøndelag). 

Grovfôr og valg av vekster

Egenprodusert grovfôr er den viktigste innsatsfaktoren i husdyrholdet. Det er ikke uvesentlig hvilke vekster vi velger som såvare når vi skal sette sammen grovfôrmenyen. Her er oversikt over krav og egenskaper hos grasarter, engbelgvekster og andre fleirårige grovfôrvekster.

Endringer i økologiregelverket

Etter en lengre prosess ligger det nå et forslag til nytt EU-økologiregelverk klart.
Hele forslaget ligger her: https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/okologisk/landbruk/nytt_okologiregelverk_fra_1_januar_2021.37264
Dette vil sannsynligvis vedtas i EU med virkning fra 1.1.2021 (her kan det muligens bli
utsettelser pga Covid-19). Regelverksendringen blir først gjeldende i Norge etter en
prosess for inkludering i EØS-avtalen, det er ingen som kan forutsi utfallet eller hvor raskt
det går. Regelverket vil tas inn på Island og Norge samtidig.I en plansjeserie som ligger ute på NLR.no har vi tatt med informasjon om det som vi anser som aktuelt for gras, storfe og kornprodusenter.

Hvor mye kløver er det i enga? 

Å vurdere mengden kløver i enga kan vanskelig, for å gjøre dette lettere har NORSØK laget en bildesamling av stående eng og en artikkel som er et veldig godt hjelpemiddel for å kalibrere øya sine. Å vite mengden kløver kan hjelpe deg å prioritere fordeling av gjødsel bedre, gjøre tiltak med jorda, og dosere rett mengde med ensileringsmiddel for å nevne noe.  

Husk kalking! 

Har du bestilt kalk? Har du sjekket i gjødslingsplanen din om hva slags kalk du bør bruke? For de fleste av dere vil det finnes opplysninger i gjødslingsplanen om hvordan du bør kalke. Hvis du er i tvil så ring en NLR-rådgiver og vi ser på det sammen. 
 
På hjemmesida til NLR finner du to nye artikler om hvorfor du bør kalke og hva som er optimal pH. Merk deg viktigheten med å holde fokus på magnesiumverdien i jorda. Bruk innlogging som gjelder for din NLR-enhet.  

Nyhetsbrevet er sendt til jan.ferstad@nlr.no 
 
Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, avbestill her.

Kontakt: elin.thorbjornsen@nlr.no

Eller kontakt din enhet: https://www.nlr.no/lokale-enheter/