Nyhetsbrev om økologisk frukt og bær nr. 1

26.03.2020

Velkommen til første nyheitsbrev i år

Det er rare og utfordrande tider, men i frukthagane går livet sin vante gong. Mange stader har det nesten ikkje vore vinter i år og det er dermed lite til ingen tele, slik at ein kan forvente at ting skjer raskare enn normalt m.o.t. utvikling. Bruk difor litt tid på å gjere/ferdigstille arbeid i hagen no mot påske. Det er kjekt arbeid i allefall om fint vèr og uproblematisk om ein må halde avstand til andre likevel 😊 Det kan bli ein tøff sesong om ein er avhengig av utenlandsk arbeidskraft, men me får tru ting blir meir normalt igjen fram mot hausting i alle fall. Det blir litt «alternativt» arbeid hjå NLR også, så sjølv om ein del hagebesøk o.l. vil bli sett på vent så vil ein del møter o.a. bli avvikla på nett. Me er ellers tilgjengeleg på telefon/mail som vanleg. Ta vare på kvarandre!

Som i fjor vil informasjon om de ulike kulturene være delt opp i frukt, jordbær, bringebær og ribes. Denne gangen har vi også med litt om deler av regelverket for økologisk produksjon av frukt og bær, som dere finner under.

Frukt

Jordbær

Bringebær

Ribes

Ekstra skjæreveiledning for ribes finner dere her.

Kontaktpersonar for dei ulike kulturane er:

Økologisk frukt:
Gaute Myren, NLR Viken, 905 07 087, gaute.myren@nlr.no
Marianne Bøthun, NLR Vest, 95290740, marianne.bothun@nlr.no
Økologisk jordbær:
Jan Karstein Henriksen, NLR Agder, 90590032, jkh@nlr.no
Økologisk bringebær: 
Stanislav Strbac, NLR Viken, 97543560, stanislav.strbac@nlr.no
Økologisk ribes:
Sigrid Mogan, NLR Viken, 95230530, sigrid.mogan@nlr.no
 
For meir informasjon om økologisk i NLR sjå:

Meld deg av her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet.