Nytt om økologisk grovfôrdyrking

Økologisk grovfôrnytt nr. 4 - 2022 God påske!

La ikke vårsola ta enga di 
 


Vårmånedene kan lure deg med varme dager og kalde netter. Om du har et tett islag på enga, så bør du punktere det med strømiddel eller alternativt kjøring med kjetting. Det mest skånsomme er et mørkt materiale som sola varmer opp og som vil trenge ned i isen og perforere den. Da slipper plantene å stå uten oksygentilgang og kveles.  

Nye regler i økologisk landbruk

Det skal implementeres nye regler for økologisk framover. Blandt anna så blir det krav om at også okser skal på beite, eller ha tilgang til luftegård hele året fra 2022. Det blir også strengere krav til andelen av fôr som må produseres i regionen, fra 2023 er det krav om at 70 % av fôret til drøvtygger må være produsert i regionen. Det blir også strengere krav til å kjøpe økologisk såvare og foredlingsmateriale. Det er mulig å lese mer om endringene ved å følge linkene under, og ved å abbonere på nyhetsbrev fra Debio
 

Foto: Lena Abel

Månedens ugras

Vassarve kan være et plagsomt ugras som er vanskelig å bli kvitt når det får gode vekstforhold. Bli kjent med vassavre, og lære noen gode tips om hvordan du kan regulere dette ugraset.

Kjenner du til NLR sine rådgivningsprodukt?

NLR har flere rådgivningsprodukt som retter seg mot økologiske produsenter.
Økologisk førsteråd er et gratis og uforplikende gjennomgang av din drift og dine forutsettninger for å drive økologisk. Om du har hatt et økologisk første råd før kan du få et nytt dersom det skjer større endringer i driftsopplegget. Ved genersjonskifte kan den nye brukeren få økologisk førsteråd.
Økologisk rådgivningsavtale er en skreddersydd rådgivning på inntil 10 timer per kalenderår som kan benyttes til det du trenger for å bli en bedre økologisk produsent. Tjenesten koster i 2022 350 kroner timen i egenandel.
Økologisk grupperåd er med på danne nettverk blandt økologiske produsenter, og byr på faglige oppdateringer. Pris varierer fra gratis til 3000,- per år. Ta kontakt med din lokale NLR-enhet for å finne ut hva de tilbyr av grupperåd i år.
Økoplan er et  tilbud om rådgiving og hjelp ved innmelding i Debio sin kontrollordning plan for omlegging til økologisk produksjon. Du får inntil 10 timer rådgiving og betaler en egenandel på 350 kroner timen.

 


For mer informasjon om produktene

Nyhetsbrevet er sendt til jan.ferstad@nlr.no 
 
Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, avbestill her.

Kontakt: elin.thorbjornsen@nlr.no

Eller kontakt din enhet: https://www.nlr.no/lokale-enheter/